אני יודע שהם לא אוכלים בני אדם. אבל הוא הגיע ממש קרוב עם הפנים לכיווני ולרגע חששתי. אבל ידעתי שלפחות תצא מזה תמונה טובה ;)


140 
  • משלוח: 

על מה תרצו להדפיס?: *